Hypnosterapi

Hypnosterapi

I vårt undermedvetna finns nyckeln till positiv förändring. Med hjälp av det hypnotiska tillståndet tar man sig förbi de blockeringar vi har i vårt medvetande som gör att vi inte klarar av att förändra dåliga vanor och beteenden. Det blir möjligt att tala direkt till vårt undermedvetna vilket gärna tar till sig positiva suggestioner och gör förändringen möjlig. Din insats som behövs är: en öppenhet för att prova hypnos, lite tid, pengar, energi och en vilja att förändra.

Används vid problem som t.ex. rökning, vikt, nagelbitning, fobier, rädslor, stress, dåligt självförtroende, examens/tentanerver, avslappning, idrottsprestationer, scenskräck, sömnbesvär m.m.

Djupavslappning

Sessionen innehåller positiva suggestioner och passar mycket bra för att minska
stressnivån, ge inre kraft och stärka självförtroendet. Den passar också bra om
man helt enkelt vill prova hypnos. Detta är inte en personligt utformad session,
den är utformad för att passa alla.

Regressionsterapi-Tidigare liv

Du blir under hypnos vägledd bakåt i tiden i ditt nuvarande liv eller till tidigare liv. Orsaken till många problem vi har ligger bakåt i tiden. Genom att återuppleva händelser från förr kan du få insikter som hjälper dig här och nu. Du får en djupare förståelse för ditt beteende och dödsrädslan försvinner ofta. En väg till självinsikt!

Introduktionssamtal

Första besöket är en samtalsstund där du får tillfälle att berätta om vad som är ditt problem så att du kan få bästa hjälpen. Utifrån detta samtal lägger jag upp de kommande sessionerna. Eventuellt får du låna med dig en hypnos-CD hem så att du kan förbereda dig inför sessionerna. Samtalet behövs inte om du vill boka ”Djupavslappning under hypnos med positiva suggestioner.” Inför en ”Regression-tidigare liv-session” kan du välja om du komma på ett introduktionssamtal innan. Tex om du ett särskilt syfte med regressionen som du vill prata med mig om , eller vill veta mer om hypnos och hur en regression går till.

Observera att man inte måste ha ett uppenbart problem för att använda sig av hypnosterapi. Hypnosterapi passar mycket bra för allmänt välbefinnande eller för att man är nyfiken och vill utvecklas som person.