Om hypnos

sten222

Hypnos är ett framkallat tillstånd av avslappning och koncentration som omfattar både kropp och själ. Det är en förhöjd medvetenhet åtföljd av en känsla av distans. Hypnos är ett fullständigt normalt, icke magiskt fenomen med förutsägbara verkningar. En person i hypnos sover inte utan väljer bara att temporärt vara mer inre upplevande än yttre, mer inre fokuserad än yttre

Ingen kan någonsin förmås att göra saker mot sin vilja, och alla med normal intelligens och koncentrationsförmåga kan erfara det hypnotiska tillståndet under hypnosterapi.

Det är inte ovanligt att man hör någon säga; “mig kan ingen söva”, eller “jag skulle inte vilja att någon annan kontrollerade mig” eller “tänk om jag kommer att häva ur mig en massa saker jag inte alls vill att någon annan ska höra”. Uttalanden som dessa visar bara på en grundläggande missuppfattning om vad hypnos egentligen är. Hypnos, ett fullständigt naturligt fenomen, är ett högst behagligt och skönt avslappnat tillstånd. Att någon skulle kunna komma till skada under hypnos är helt otänkbart. Snarare används denna urgamla metod alltmer som komplement inom skolmedicinen där den visat sig vara ett värdefullt alternativ till droger vid narkos och smärtlindring.

En god definition på hypnos lyder: “Ett tillstånd av samtidig avslappning och koncentration med en ökad medvetenhet framkallad med suggestioner”.

Hypnos i sig är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat. Terapeuten använder sin röst för att försätta klienten i hypnos. Vad gäller avslappning har hypnos ingen like. Hypnos har ingenting med trollstavar och ockulta förmågor att göra även om klienten förmodligen kommer att tycka det vara rent magiskt hur symtomen bara försvunnit och självinsikten ökat.